Shova Complex - 344/41, Kamalpokhari, Dhobidharamarg,Kathmandu, Nepal.
Tel: 01-4434699, 01-4440202, Fax: 01-4011517 Email: info@dcn.com.np

ABOUT THE MOVIE

Love Sasha is an upcoming Nepali movie feauturing  Karma, Keki Adhikari, Shivani Chalise, Rashmi Bhatta, Bikash Joshi and Asif Shah. The film is directed byPrachanda M Shrestha and produced by Madhav Wagle

Details

 
Cast  Karma, Keki Adhikari, Shivani Chalise, Rashmi Bhatta, Bikash Joshi and Asif Shah   
Genre Romantic | Drama
Produced By  Madhav Wagle
Directed By Prachanda M Shrestha

 

Trailer

Movie Information

Fikka   Saiyan Superstar   Aksar 2   Rangeela   Mela